lunes, 29 de julio de 2013

Horror en Egipto


Nadie es capaz de parar el horror que sufren muchas mujeres que van a la Plaza Tahir, en el Cairo, a protestar... Allí muchas son violadas.

Nobody can stop the horror which many women suffer when they go to Tahrir Square in Cairo, to protest ... There many women are raped.


Niemand kann den Horror zu stoppen, dass viele Frauen, die gehen, um Platz in Kairo Tahrir, zu protestieren ... Es sind viele vergewaltigt.


Personne ne peut arrêter l'horreur que de nombreuses femmes qui vont à la place Tahrir au Caire, pour protester contre ... Il nombreux sont violées.

لا أحد يمكن أن يوقف الرعب أن العديد من النساء الذين يذهبون إلى ميدان التحرير في القاهرة، احتجاجا على ... هناك يتعرضن للاغتصاب عديدة.


Nimeni nu poate opri oroarea pe care multe femei care merg la Tahrir Square din Cairo, pentru a protesta ... Nu mulți sunt violate.

Niko ne može zaustaviti užas da su mnoge žene koje idu na trgu Tahrir u Kairu, u znak protesta protiv ... Postoje mnoge su silovane.


Nessuno può fermare l'orrore che molte donne che vanno in piazza Tahrir al Cairo, per protestare contro ... Ci molti sono violentate.


Κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη φρίκη ότι πολλές γυναίκες που πηγαίνουν σε πλατεία Tahrir στο Κάιρο, για να διαμαρτυρηθούν ... Υπάρχουν πολλοί βιάζονται.


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE: 


domingo, 28 de julio de 2013

Contrabando en África

Dos estupendos reportajes sobre los negocios oscuros en África: el contrabando de Uranio y el de armas.

Two great stories on the dark business in Africa: Uranium smuggling and arms.

Zwei große Geschichten auf dem dunklen Geschäft in Afrika: Uranium Schmuggel und Arme.

Deux grands articles sur la sombre affaire en Afrique: la contrebande d'uranium et les bras.

مقالين كبير على الأعمال الظلام في أفريقيا: تهريب اليورانيوم والأسلحة.

Две большие статьи на темные дела в Африке: контрабанде урана и оружия.

Due grandi articoli sul business scuro in Africa: L'uranio di contrabbando e armi.

افریقہ میں سیاہ کاروبار پر دو عظیم مضامین: یورینیم کی اسمگلنگ اور ہتھیار.

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/noche-tematica-contrabando-uranio/1056154/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-noche-tematica/comerciantes-armas-20110326-2330-169/1056101/

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
www.rtve.es

viernes, 19 de julio de 2013

Ya se darán cuenta del daño

Esta es la dura experiencia de los escolares en Siria. Gracias a la labor de los voluntarios, los niños pueden ir a la escuela.

This is the hard experience of the students in Syria. Thanks to the work of volunteers, children can go to school

Dies ist die Tortur der Schulkinder in Syrien. Dank der Arbeit von Freiwilligen, können die Kinder zur Schule gehen.


C'est l'épreuve des enfants scolarisés en Syrie. Merci au travail des bénévoles, les enfants peuvent aller à l'école.


هذه هي محنة من تلاميذ المدارس في سوريا. بفضل عمل من المتطوعين، يمكن للأطفال الذهاب إلى المدرسة.


Это испытание школьников в Сирии. Благодаря работе добровольцев, дети могут ходить в школу.


Questa è la prova di scolari in Siria. Grazie al lavoro di volontari, i bambini possono andare a scuola.


Dan huwa l-ordeal ta 'tfal tal-iskola fis-Sirja. Grazzi għall-ħidma ta 'voluntiera, tfal jistgħu jmorru l-iskola.


Patricia López muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural 

FUENTE:

viernes, 12 de julio de 2013

Precio de un migrante (II)

Viendo las fotos, sobran las palabras. Looking at the pictures, no words to define the phenomenon of migration. Mit Blick auf die Bilder, um keine Worte definieren das Phänomen der Migration. En regardant les photos, pas de mots pour définir le phénomène de la migration.وعند النظر إلى الصور، لا توجد كلمات لتعريف ظاهرة الهجرة .Guardando le foto, non ci sono parole per definire il fenomeno della migrazione. Κοιτάζοντας τις εικόνες, δεν υπάρχουν λόγια για να ορίσετε το φαινόμενο της μετανάστευσης. Смотря на фотографии, нет слов, чтобы определить явление миграции


Patricia López Muñoz
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Técnico Especialista en Inmigración

FUENTE:

Precio de un migrante

Por si alguien se lo preguntaba cuánto cuesta migrar, este artículo nos puede sacar de dudas.

In case anyone is wondering how much it costs to migrate, this article can get us out of doubt.

Falls sich jemand fragen, wie viel es kostet zu migrieren, kann dieser Artikel uns aus Zweifel.

Dans le cas où quelqu'un se demande combien il en coûte à migrer, cet article peut nous sortir de doute.


في حالة أي شخص يتساءل كم يكلف إلى الهجرة، وهذه المادة يمكن إخراجنا من شك.


Nel caso in cui qualcuno si sta chiedendo quanto costa migrare, questo articolo può tirarci fuori di dubbio.


Σε περίπτωση που κάποιος αναρωτιέται πόσο κοστίζει για να μεταναστεύσουν, το άρθρο αυτό μπορεί να μας πάρει από την αμφιβολία.


В случае, если кому-то интересно, сколько это стоит, мигрировать, эта статья может вытащить нас сомнения.http://politica.elpais.com/politica/2013/07/12/actualidad/1373619359_294962.html

Patricia López Muñoz

Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

www.elpais.com

domingo, 7 de julio de 2013

¿De dónde salen nuestros bolsos?

¿Somos conscientes de que muchos productos que llegan a nuestros mercados han salido de la mano de obra barata y esclava? Vean este reportaje...

Are we aware that many products that come to our markets have left the cheap labor and slave? Watch this report ...

Sind wir uns bewusst, dass viele Produkte, die unsere Märkte gekommen sind die billigen Arbeitskräfte und Slave übrig? Siehe diesen Bericht ...

Sommes-nous conscients que de nombreux produits qui viennent à nos marchés ont quitté le travail pas cher et de l'esclave? Voir ce rapport ...

نحن ندرك أن العديد من المنتجات التي تأتي إلى أسواقنا غادروا العمالة الرخيصة والرقيق؟ انظر هذا التقرير ...

Осознаем ли мы, что многие продукты, которые приходят на наши рынки оставили дешевой рабочей силы и раб? Увидеть этот отчет ...

আমাদের বাজার থেকে আসা অনেক পণ্য সস্তা শ্রম ও স্লেভ বাকি আছে যে আমরা সচেতন? এই প্রতিবেদনটি দেখুন ...

当社の市場に来て、多くの製品は、安価な労働力とスレーブを残していることを我々は知っていますか?このレポートを見る

Apa kita weruh sing akeh barang sing teka kanggo kita pasar wis ngiwa ing pegawe mirah lan budhak? Waca laporan iki ...Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:


¿Cómo es posible ésto?

Preocupante aparición del racismo en el corazón de Europa. Hungría sufre el azote   del antisemitismo

Worrying rise of racism in the heart of Europe. Hungary suffers the scourge of anti-Semitism

Besorgniserregenden Anstieg von Rassismus in der Mitte Europas. Ungarn leidet die Geißel des Antisemitismus

S'inquiéter montée du racisme au cœur de l'Europe. Hongrie subit le fléau de l'antisémitisme

القلق تصاعد العنصرية في قلب أوروبا. المجر يعاني ويلات معاداة السامية

עלייה מדאיגה של גזענות בלב הליבה של אירופה. הונגריה סובלת מנגע האנטישמיות

Aggasztó a rasszizmus az Európa szívében. Magyarország szenved a csapás az antiszemitizmus

Беспокоясь рост расизма в самом сердце Европы. Венгрия страдает бич антисемитизма


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural


FUENTE:

jueves, 4 de julio de 2013

Let's Fight Racism! CAMPAÑA DE NACIONES UNIDAS CONTRA EL RACISMOEsta es la nueva campaña de Naciones Unidas en su lucha contra el racismo. Se trata de compartir que hacemos para combatir esta lacra social.

This is the new United Nations campaign in their fight against racism. It's about sharing that we do to combat this social evil.

Dies ist die neue Kampagne der Vereinten Nationen in ihrem Kampf gegen Rassismus. Es geht darum, zu teilen, dass wir dieses soziale Übel bekämpfen zu tun.


Il s'agit de la nouvelle campagne des Nations Unies dans leur lutte contre le racisme. Il s'agit de partager ce que nous faisons pour lutter contre ce fléau social.


هذا هو حملة جديدة للأمم المتحدة في كفاحها ضد العنصرية. انها حول تقاسم ما نقوم به لمكافحة هذه الآفة الاجتماعية.


זה הקמפיין החדש של האו"ם במאבקם נגד גזענות. זה העניין של שיתוף שאנחנו עושים כדי להילחם ברוע החברתי הזה.


Questa è la nuova campagna delle Nazioni Unite nella loro lotta contro il razzismo. Si tratta di condividere ciò che facciamo per combattere questa piaga sociale.


Αυτή είναι η νέα καμπάνια των Ηνωμένων Εθνών στον αγώνα τους κατά του ρατσισμού. Είναι για την κοινή χρήση που κάνουμε για την καταπολέμηση αυτού του κοινωνικού κακού.


Это новая кампания Организации Объединенных Наций в борьбе против расизма. Это о совместном использовании, что мы делаем для борьбы с этим социальным злом.


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

 http://www.un.org/es/letsfightracism


lunes, 1 de julio de 2013

EVITEMOS LOS RUMORES

Los rumores. sobre alguien, siempre hacen mucho daño

Rumors. about someone, always do a lot of damage


Die Gerüchte. über jemanden, sie immer tun eine Menge Schaden


Rumeurs. à propos de quelqu'un, ils le font toujours beaucoup de dégâts


الشائعات. عن شخص ما، وأنها دائما تفعل الكثير من الضرر


Rumors. di qualcuno, che fanno sempre un sacco di danni


Слухи. о ком-то, они всегда делают много вреда


Geruchten. over iemand, ze altijd doen veel schade


Слуховете. за някого, те винаги го правя много щети


רומאָרס. וועגן עמעצער, זיי שטענדיק טאָן אַ פּלאַץ פון שעדיקן


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE: