domingo, 31 de enero de 2016

Lástima que dependamos de su petróleo

¿Sólo el ajedrez? Hay cosas peores que Arabia Saudí debería prohibir, como los atentados contra los Derechos Humanos

Only chess? There are worse things that Saudi Arabia should be prohibited, such as attacks against Human Rights


Nur Schach? Es gibt schlimmere Sachen, dass Saudi-Arabien verboten werden sollte, wie Angriffe auf Menschenrechte

Juste échecs? Il ya des choses pires que l'Arabie saoudite devrait être interdite, comme les attaques contre les droits de l'homme

مجرد الفشل؟ هناك أسوأ الأمور أن المملكة العربية السعودية ينبغي أن يحظر، مثل الهجمات ضد حقوق الإنسان

Amháin fichille? Tá rudaí níos measa gur chóir Araib Shádach, agus toirmiscfear freisin ar nós ionsaithe i gcoinne Chearta an Duine

Apenas xadrez? Há coisas piores do que a Arábia Saudita devem ser proibidos, como ataques contra os Direitos HumanosPatricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"


Fútbol solidario


http://www.lavanguardia.com/deportes/futbol/20160131/301798030485/el-futbol-griego-apoya-refugiados-siria-irak.html


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"sábado, 30 de enero de 2016

Refugiados en tránsito
La vida de los refugiados durante su tránsito por seis países. The lives of refugees transiting through six countries. Das Leben der Flüchtlinge im Transit durch sechs Länder.Les conditions de vie des réfugiés à travers six pays de transit.لظروف المعيشية للاجئين خلال ستة بلد عبور. De levens van de vluchtelingen op doorreis in zes landen. Tá an saol dídeanaithe idirthuras trí sé thír. Οι ζωές των προσφύγων διέρχονται από έξι χώρες. Livet för flyktingar som transiteras genom sex länder.

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

Un "Aylan" al díaMientras tanto, cada día, tenemos que seguir viendo fotos de niños ahogados, como la de Aylan

Meanwhile, each day, we have to keep looking at pictures of drowned children, like Aylan

Inzwischen jeden Tag, müssen wir wie Aylan halten das Betrachten von Bildern von ertränkt Kinder

Pendant ce temps, chaque jour, nous devons garder en regardant des photos d'enfants noyés, comme Aylan

وفي الوقت نفسه، كل يوم، علينا أن نستمر في النظر إلى الصور للأطفال غرقا، كما Aylan

Bu arada, her gün, Aylan gibi boğuldu çocukların resimlerine bakarak tutmak zorunda

Idir an dá linn, gach lá, ní mór dúinn a choinneáil ag lorg ar pictiúir de leanaí báite, cosúil le Aylan

Közben minden nap, meg kell tartani néztem képeket a vízbe fulladt gyermekek, mint a Aylan

I mellemtiden, hver dag, vi er nødt til at holde udkig på billeder af druknede børn, ligesom Aylan

Samtidigt, varje dag, måste vi hålla tittar på bilder av drunknade barn, som Aylan
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
http://cadenaser.com/
www.aljazeera.com

FOTO: STRINGER/TURKEY (REUTERS)

Europa es insolidaria

¿Por qué Europa ha pasado de ser simbolo de solidaridad a dar un trato inhumano con los refugiados?

Why has Europe gone from being a symbol of solidarity to give  a refugee inhumane treatment?

Warum hat Europa entfernt, ein Symbol der Solidarität, um eine Flüchtlings unmenschliche Behandlung zu geben weg?

Pourquoi l'Europe a passé d'un symbole de solidarité pour donner un traitement inhumain des réfugiés?

لماذا تنفق أوروبا رمزا للتضامن منح معاملة لا إنسانية للاجئين؟

Miért Európában elment attól, hogy egy szimbólum a szolidaritás, hogy egy menekült embertelen bánásmód?

Dlaczego Europa przestała być symbolem solidarności dać uchodźcy nieludzkie traktowanie?

Cén fáth a bhfuil an Eoraip imithe ó bheith ina siombail na dlúthpháirtíochta a thabhairt ar an chóireáil mídhaonna dídeanaí?Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

viernes, 29 de enero de 2016

La reconciliación hacia la paz
Estas historias sobre la reconciliación merecen se leídas o escuchadas. Ojalá sirvieran para acabar con el odio y el rencor.

These stories about reconciliation deserve to be read or heard. Hopefully serve to end the hatred and rancor.

Diese Geschichten über Versöhnung verdient zu lesen oder zu hören. Hoffentlich dienen, den Hass und Groll zu beenden.

Ces histoires sur la réconciliation méritent d'être lu ou entendu. Si seulement servi à mettre fin à la haine et la rancœur.

هذه القصص على المصالحة تستحق أن قرأت أو سمعت. إذا لم يؤد إلا إلى وضع حد للكراهية والحقد.

אלה סיפורים על פיוס ראוי לקראו או שמעו. אני מקווה שאשמש בסופו השנאה והטינה

Dul Na scéalta faoi athmhuintearas a léamh nó a chuala. Tá súil againn a úsáid chun deireadh a chur leis fuath agus rancor.

Uzlaşma ile ilgili Bu hikayeler okumak veya duyulmasını hak ediyor. Umarım kin ve kinlerini sonuna kadar hizmet vermektedir.

Αυτές οι ιστορίες για συμφιλίωση αξίζει να διαβάσει ή ακούσει. Ας ελπίσουμε ότι χρησιμεύουν για να τερματίσετε τη δυσπιστία και μίσος.

http://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/196693/it-wont-end-until-we-talk

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTE:
The Parents Circle Forum
No más ataques a mujeres

Esta mujer sufrió afgana el ataque de su esposo. No más violencia de género en ningún lugar del mundo

This woman suffers Afghan attack her husband. No more violence against women anywhere in the world

Diese Frau leidet afghanischen Angriff ihres Mannes. Keine Gewalt gegen Frauen überall auf der Welt

Cette femme souffre attaque afghane son mari. Pas plus violence contre les femmes partout dans le monde

هذه المرأة تعاني هجوم الأفغاني زوجها. لا مزيد من العنف ضد النساء في جميع أنحاء العالم

Fulaingt an bhean seo ionsaí na hAfganastáine a fear céile. Uimh níos mó foréigean in aghaidh na mban aon áit ar domhan

Bu kadın Afgan saldırısı kocasını uğrar. Dünyanın her yerinde kadına yönelik şiddet artık

यह औरत अफगान हमले में उसके पति ग्रस्त है। दुनिया में कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई और अधिक हिंसा

یہ عورت افغان حملے شوہر دوچار. دنیا میں کہیں بھی عورتوں کے خلاف کوئی تشددPatricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

jueves, 28 de enero de 2016

Hablando de racismo


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTE:

AJ+

Ser mujer para ISIS


Así es cómo Estado Islámico trata a las mujeres. This is how Islamic State treats women. Dies ist, wie Islamischer Staat Frauen behandelt. Voilà comment islamique État traite les femmes. وفيما يلي كيفية تعامل الدولة الإسلامية النساءSeo é an chaoi Ioslamach déileálann Stáit mná. Bu Devlet kadınlara nasıl davranır İslam olduğunu. W ten sposób Islamskie Państwo traktuje kobiety
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
RT

AJ+

miércoles, 27 de enero de 2016

Debate sobre migración en Suecia

A río revuelto, ganancia de pescadores. La extrema derecha empieza a aprovechar el suceso. Sólo se sabe que la jóven fallecida era hija de inmigrantes libaneses. La motivación del asesino no se conoce

Troubled waters, fishermen gain. The extreme right is beginning to take advantage of the event. We only know that the dead girl was the daughter of Lebanese immigrants. The motivation of the murderer is not known

Im Trüben  Wasser ist gut fischen. Die extreme Rechte beginnt die Vorteile der Veranstaltung teilnehmen. Wir wissen nur, dass das tote Mädchen war die Tochter eines libanesischen Immigranten. Die Motivation der Mörder ist nicht bekannt 

Eaux troubles, les pêcheurs gagnent. L'extrême droite est en train de profiter de l'événement. Nous savons seulement que la jeune fille morte était la fille d'immigrants libanais. La motivation de l'assassin est pas connue

الماء العكر، والصيادين حسنات. واليمين المتطرف تحاول التمتع الحدث. ونحن نعلم فقط أن الفتاة المتوفاة كانت ابنة مهاجرين لبنانيين. دوافع القاتل غير معروف

Grumliga vatten, fiskare vinna. Extremhögern börjar att dra nytta av händelsen. Vi vet bara que la döda flickan var dotter till libanesiska invandrare. Motiveringen av mördaren är inte kända

Rørte vande, fiskere vinde. Den yderste højrefløj er begyndt at drage fordel af begivenheden. Vi ved kun, at den døde pige var datter af libanesiske indvandrere. Motivationen for morderen er ikke kendt

Zavaros vizeken, halászok szert. A szélsőjobboldali kezd, hogy kihasználják az esemény. Csak azt tudjuk, hogy a halott lány lánya volt libanoni bevándorlók. A motiváció a gyilkos nem ismertPatricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTES:


EURONEWS EN ESPAÑOL

EURONEWS IN ENGLISH


Menores migrantes e indefensos


Los niños migrantes sufren mucha indefención a su llegada a los Estados Unidos.  Migrant children suffer many defenseless when they arrive to the United States. Migrantenkinder leiden viele wehrlose, wenn sie in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Les enfants de migrants souffrent beaucoup défense quand ils arrivent aux États-Unis. أطفال المهاجرين يعانون الكثير من الدفاع عند وصولهم إلى الولايات المتحدة. Migrant dzieci cierpi wiele bezbronnych po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. Migráns gyermekek szenvednek sokan védtelenek, amikor megérkeznek az Egyesült Államokban. Migrant barn lider mange forsvarsløse når de kommer til USA. Invandrarbarn lider många försvarslös när de anländer till USA.

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTE:
AJ+

Combatiendo prejuicios institucionalesMusulmanas británicas le dicen al Primer Ministro, David Cameron que ellas no son sumisas. British Muslim tell the Prime Minister David Cameron that they are not submissive. British Muslim sagen, der Premierminister David Cameron, dass sie nicht unterwürfig. Musulmane britannique dire le Premier ministre David Cameron qu'ils ne sont pas amis. وقال مسلم بريطاني رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أنهم ليسوا أصدقاء. Brit Muszlim mondani a miniszterelnök David Cameron, hogy nem engedelmes. Brittiska Muslim berättar premiärminister David Cameron att de inte undergiven. Brytyjski muzułmanin powiedzieć premier David Cameron, że nie są uległe
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
AJ+

martes, 26 de enero de 2016

El coltánPor si no sabían de dónde salen los componentes de un móvil. In case you did not know where they come from components of a mobile. Für den Fall, dass Sie nicht wissen, wo sie von den Komponenten eines Mobil kommen. Dans le cas où vous ne saviez pas d'où ils viennent composants d'un portable. في حال كنت لا أعرف من أين يأتون من مكونات جهاز كمبيوتر محمول. In het geval dat u niet weet waar ze vandaan komen componenten van een mobiel. 그들은 모바일의 구성 요소를 어디에서 온 경우 당신은 몰랐다. Jos et tiedä, mistä ne ovat peräisin komponenteista liikkuvan


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
AJ+

ANTENA 3 Sin suministro de gas en Palestina

Los palestinos necesitan gas para poder cocinar y calentarse, debido a los cortes de suministro. Palestinians need gas for cooking and heating, due to outages. Palästinenser brauchen Gas zum Kochen und Heizen, durch Ausfälle. Les Palestiniens ont besoin de gaz pour la cuisson et le chauffage, en raison de pannes. ويحتاج الفلسطينيون من الغاز لأغراض الطهي والتدفئة، وذلك بسبب الأعطال. Палестинцы нужен газ для приготовления пищи и отопления, из-за перебоев в подаче. הפלסטינים צריכים גז לבישול ולחימום, בשל הפסקות. Ní mór Palaistínigh gáis do chócaireacht agus teasa, mar gheall ar outages. فلسطین گاز برای پخت و پز و گرمایش، با توجه به قطع
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"


Arte en apoyo a los refugiados
Bansky crea una nueva obra de arte en apoyo a los refugiados de Calais. Banksy creates a new artwork in support to refugees in Calais. Banksy erstellt ein neues Kunstwerk zur Unterstützung der Flüchtlinge in Calais. Banksy crée une nouvelle œuvre d'art à l'appui aux réfugiés à Calais. خلق بانكسي عمل فني جديد لدعم اللاجئين في كاليه. Banksy létrehoz egy új alkotást támogatás a menekültek Calais. Бэнкси создает новую обложку в поддержку беженцев в Кале. Cruthaíonn Banksy saothar ealaíne nua mar thacaíocht do dhídeanaithe i Calais. Banksy stvara novi artwork potpore izbjeglicama u Calais

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTE:
AJ+

lunes, 25 de enero de 2016

El ajedrez está prohibido para los saudíes

Razones de una  autoridad, el muftí,  de Arabia Saudí para prohibir el ajedrez. Reasons for an authority, the mufti of Saudi Arabia to ban chess. Gründe für eine Behörde, der Mufti von Saudi-Arabien, um Schach zu verbieten. Raisons pour une autorité, le Mufti de l'Arabie saoudite visant à interdire aux échecs. أسباب السلطة، مفتي المملكة العربية السعودية لحظر الشطرنج. एक अधिकार के लिए कारण, शतरंज प्रतिबंध लगाने के लिए सऊदी अरब के मुफ्ती. Bir otorite nedenleri, satranç yasaklama Suudi Arabistan müftüsü.Cúiseanna le údarás, na mufti na hAraibe Sádaí fichille a thoirmeascПричины органа, муфтий Саудовской Аравии запретить шахматыPatricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

Peinado africano

Africa es diversidad. Les presento a los Amasunzu de Ruanda y sus simpáticos peinados. Africa is diversity. I present to the Amasunzu tribe , from Rwanda, and its nice hairstyles. Afrika ist Vielfalt. Ich stelle an die Amasunzu Stamm, aus Ruanda, und seine schöne Frisuren. L'Afrique est la diversité. Je présente à la tribu Amasunzu, du Rwanda, et ses belles coiffures. أفريقيا هي التنوع. أقدم قبيلة Amasunzu، ورواندا، وتسريحات الشعر الجميلة. África é a diversidade. Eu apresento a tribo Amasunzu, de Ruanda, e suas agradáveis penteados. Is Afraic éagsúlacht. I láthair mé go dtí an fine Amasunzu, ó Ruanda, agus a chuid stíleanna gruaige deas. Afryka jest różnorodność. Przedstawiam plemienia Amasunzu, z Rwandy i jej ładne fryzury. Afrika ni tofauti. Mimi sasa na kabila Amasunzu, kutoka Rwanda, na staili zake nzuri

http://thisisafrica.me/lifestyle/amasunzu-hairstyle-rwanda/Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTE:


domingo, 24 de enero de 2016

Se lo merecen

Solicitan el Premio Nobel de la Paz para los isleños griegos que ayudan a los refugiados

They request the Nobel Peace Prize for Greek islanders who help refugees

Sie fordern den Friedensnobelpreis für griechische Inselbewohner, die Flüchtlingen helfen

Demander le Prix Nobel de la Paix pour les insulaires grecs qui aident les réfugiés

سأل جائزة نوبل للسلام لسكان الجزر اليونانية الذين يساعدون اللاجئين

Ζητούν το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης για τις ελληνικές νησιώτες που βοηθούν τους πρόσφυγες

Azt kérdezik, hogy a Nobel-békedíjat görög szigetlakók, akik menekültek megsegítésére

De begär Nobels fredspris för grekiska öborna som hjälper flyktingar

Iarrann siad an Duais Nobel na Síochána d'oileánaigh Gréigis leo cabhrú 
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

Documental interesante¿Cuántos muros hay? ¿Qué influencia tienen para las comunidades? Este documental reflexiona sobre los muros que nos separan

How many walls are there? What is the impact for communities? This documentary reflects on the walls that separate us

Wie viele Wände gibt es? Was sind die Auswirkungen für die Gemeinden? Dieser Dokumentarfilm zeigt an den Wänden, die uns trennen

Combien de murs sont là? Quelle est l'influence des communautés? Ce documentaire reflète sur les murs qui nous séparent

كم من الجدران هناك؟ ما هو تأثير المجتمعات؟ ويعكس هذا الفيلم الوثائقي على الجدران التي تفصل بيننا

כמה קירות יש? מהי ההשפעה על קהילות? סרט תיעודי זה משקף על הקירות שמפרידים בינינו

Hány falak vannak? Milyen hatással van a közösségek? Ez a dokumentumfilm tükrözi a falakon, amelyek elválasztanak minket

Cé mhéad ballaí atá ann? Cad é an tionchar do phobail? Léiríonn an clár faisnéise ar na ballaí go leith dúinn

http://www.huffingtonpost.es/2016/01/24/documental-muros-mundo_n_8415598.html?utm_hp_ref=spain

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
DIRECTORES:
Pablo Iraburu y Migueltxo Molina

ENTRADANUMERADA2

sábado, 23 de enero de 2016

¿Comparación imposible?

Últimamente se ha establecido una escalofriante comparación de los refugiados sirios con los judíos de la II Guerra Mundial. A los primeros se les equipara con terroristas, mientras que, a los segundos, con espías nazis

Recently it has established a chilling comparison Syrian refugees with the Jews of the Second World War. At first they were equated with terrorists, while the latter, with Nazi spies

Kürzlich hat es eine abschreckende Vergleich syrische Flüchtlinge mit den Juden aus dem Zweiten Weltkrieg gegründet. Auf den ersten sie mit Terroristen gleichgesetzt wurden, während die letzteren, mit Nazi-Spione

Dernièrement, il a établi une comparaison refroidissement réfugiés syriens avec les Juifs de la Seconde Guerre mondiale. Au début, ils ont été assimilés à des terroristes, tandis que le second, d'espions nazis

أسس مؤخرا اللاجئين السوريين التبريد مقارنة مع اليهود في الحرب العالمية الثانية. في البداية كانوا يعاملون على أنهم إرهابيون، في حين أن الثانية، جواسيس النازية

לאחרונה הקימה השוואה מצמררת פליטים סוריים עם היהודים במלחמת העולם השני. בהתחלה הם היו מזוהים עם מחבלים, ואילו האחרונים, עם מרגלים נאציים

Le déanaí tá sé bunaithe comparáid fuarú dídeanaithe Siria leis na Giúdaigh an Dara Cogadh Domhanda. Ar dtús bhí siad comhréim le sceimhlitheoirí, agus an dara ceann, le spiairí Nazi
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"


Diversidad y cine


Este actor británico nos habla de los estereotipos que sufren algunas etnias en el cine cuando tienen que interpretar

This British actor talks about the stereotypes experienced by some ethnic groups in the cinema when they have to play

Diese britische Schauspieler spricht über die Stereotypen von einigen ethnischen Gruppen im Kino erlebt, wenn sie haben, um zu spielen

Cette britanniques entretiens d'acteurs sur les stéréotypes rencontrées par certains groupes ethniques dans le cinéma quand ils ont à jouer

هذه الجهات البريطانية تتحدث عن الصور النمطية من قبل بعض الجماعات العرقية التي واجهتها في الأفلام عندما لعب

Ez a brit színész beszél a sztereotípiák, amelyekkel egyes etnikai csoportok a moziban, amikor már játszani

Seo cainteanna aisteoir na Breataine mar gheall ar an steiréitíopaí a bhíonn ag roinnt grúpaí eitneacha sa phictiúrlann nuair a bhí siad a imirt

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTE:
AJ+

viernes, 22 de enero de 2016

Gastronomía intercultural


La gastronomía es una excelente forma de conocer otras culturas. Gastronomy is a great way to know other cultures. Die Gastronomie ist eine gute Möglichkeit, um andere Kulturen zu kennen. La cuisine est un excellent moyen de rencontrer d'autres cultures. المطبخ هو وسيلة رائعة للقاء الثقافات الأخرى. Gasztronómiai egy nagyszerű módja annak, hogy tudja, más kultúrák.גסטרונומיה היא דרך מצוינת לדעת תרבויות אחרות. Gastronomie jest to świetny sposób na poznanie innych kultur. Gastronomie je skvělý způsob, jak poznat jiné kultury. Is Gastronomie slí iontach chun eolas ar chultúir eile

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-Rumores "Stop Rumores"

FUENTE:
CHARLES M. SCHULZ MUSEUM