jueves, 29 de noviembre de 2018

¿Eres racista?

¿Has sentido, vivido o visto cometer algunos de estos delitos de odio?. No te preocupes. Toda fobia tiene una solución: afrontarla de golpe. Les invito a visitar alguna ONG o asociación de atención a cualquiera de estos colectivos damnificados. La escucha activa es una excelente forma de prender a respetar sin juzgar

Have you felt, lived or seen committing some of these hate crimes? Do not worry. Every phobia has a solution: face it at once. I invite you to visit any NGO or association to attend any of these damaged groups. Active listening is an excellent way to learn to respect without judging

Haben Sie sich gefühlt, gelebt oder gesehen, wie Sie einige dieser Hassverbrechen begangen haben? Keine Sorge. Jede Phobie hat eine Lösung: stellen Sie sich sofort damit. Ich lade Sie ein, eine NGO oder einen Verband zu besuchen, um an einer dieser geschädigten Gruppen teilzunehmen. Aktives Zuhören ist eine hervorragende Möglichkeit, Respekt zu lernen, ohne zu urteilen

Vous avez déjà une idée, un bon plan ou un peu, êtes-vous devenu un ami? Vous avez déjà commencé? Keine Sorge. Jede Phobie chapeau eine Lösung: stellen Sie sich sofort damit. Merci de votre attention, votre ONG ou votre ONG, vous avez déjà une idée, c'est une bonne idée pour vous-même. Activités actives dans les médias, les réponses, les réponses, les réponses, les objectifs

هل شعرت أو عشت أو رأيت ارتكاب بعض جرائم الكراهية هذه؟ لا تقلق. كل رهاب لديه حل: واجهه مرة واحدة. أدعوكم لزيارة أي منظمة غير حكومية أو جمعية لحضور أي من هذه المجموعات المتضررة. الاستماع الفعال هو وسيلة ممتازة لتعلم الاحترام دون الحكم

Érezted, éltél vagy láttad el ezeket a gyűlölet-bűncselekményeket? Ne aggódj. Minden fóbiának van egy megoldása: szembenézzen vele egyszerre. Felhívom Önt, hogy látogassa meg bármely nem kormányzati szervezetet vagy egyesületet, hogy részt vegyen e sérült csoportok bármelyikén. Az aktív hallgatás kiváló módja a megítélés nélküli tisztelet megtanulásának

Czy czułeś, żyłeś lub widziałeś popełnianie niektórych z tych przestępstw z nienawiści? Nie martw się. Każda fobia ma rozwiązanie: spójrz na nią natychmiast. Zapraszam do odwiedzenia dowolnej organizacji pozarządowej lub stowarzyszenia, aby wziąć udział w którejkolwiek z tych uszkodzonych grup. Aktywne słuchanie to doskonały sposób na uczenie się szacunku bez osądzania


האם הרגשת, חיית או ראית חלק מפשעי השנאה האלה? אל תדאג. לכל פוביה יש פתרון: הפנים אותה מיד. אני מזמין אתכם לבקר בכל ארגון או עמותה כדי להשתתף בכל אחת מהקבוצות הפגועות. הקשבה אקטיבית היא דרך מצוינת ללמוד לכבד בלי לשפוט


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

domingo, 25 de noviembre de 2018

Post para la reflexión

Supongo que más de uno o una habrá leído sobre el auge de los populismos en varios puntos del planeta: Alemania, Hungría, Italia, Brasil...y España. Lo que antes eran simples grupúsculos de ciudadanos, ahora se están organizando en torno a un partido político. Me pregunto si somos lo suficientemente impermeables para evitar que nos salpique un discurso basado en el odio a la diversidad. 

Quisiera preguntarles si este fenómeno ya se nota en tu ciudad, país comunidad y qué haces para combatir el discurso de odio

I guess more than one or one will have read about the rise of populisms in various parts of the planet: Germany, Hungary, Italy, Brazil ... and Spain. What used to be simple groups of citizens are now being organized around a political party. I wonder if we are impervious enough to avoid splashing a speech based on hatred of diversity.

I would like to ask you if this phenomenon is already evident in your city, country, community and what you do to combat hate speech

Ich denke, dass mehr als einer oder mehrere über den Aufstieg von Populismen in verschiedenen Teilen der Erde gelesen haben: Deutschland, Ungarn, Italien, Brasilien ... und Spanien. Was früher einfache Bürgergruppen waren, wird jetzt um eine politische Partei herum organisiert. Ich frage mich, ob wir undurchdringlich genug sind, um eine Rede zu vermeiden, die auf Hass auf Vielfalt basiert.

Ich möchte Sie fragen, ob dieses Phänomen bereits in Ihrer Stadt, Ihrem Land, Ihrer Gemeinde und Ihren Maßnahmen gegen Hassreden erkennbar ist

J'imagine que plus d'un ou plusieurs d'entre eux auront lu des informations sur la montée des populismes dans diverses parties de la planète: l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, le Brésil ... et l'Espagne. Ce qui était autrefois de simples groupes de citoyens s’organise maintenant autour d’un parti politique. Je me demande si nous sommes suffisamment imperméables pour éviter d'éclabousser un discours basé sur la haine de la diversité.

Je voudrais vous demander si ce phénomène est déjà évident dans votre ville, votre pays, votre communauté et ce que vous faites pour lutter contre le discours de haine

أعتقد أن أكثر من واحد أو واحد سيقرأ عن صعود الشعوبية في أجزاء مختلفة من الكوكب: ألمانيا والمجر وإيطاليا والبرازيل ... وإسبانيا. ما اعتاد أن يكون مجموعات بسيطة من المواطنين يتم تنظيمها الآن حول حزب سياسي. أتساءل عما إذا كنا منيعين بما فيه الكفاية لتجنب طرح خطاب يعتمد على الكراهية للتنوع.

أود أن أسألك عما إذا كانت هذه الظاهرة واضحة بالفعل في مدينتك وبلدك ومجتمعك وما تفعله لمكافحة خطاب الكراهية

Azt hiszem, több mint egy olvasni fog a populizmus felemelkedéséről a bolygó különböző részein: Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Brazíliában ... és Spanyolországban. A polgárok egyszerű csoportjait most egy politikai párt körül szervezik. Kíváncsi vagyok, elég tűrhetetlenek-e ahhoz, hogy elkerüljük a sokféleség gyűlöletén alapuló beszédet.

Szeretném megkérdezni, hogy ez a jelenség már látható-e a városodban, az országodban, a közösségedben és a gyűlöletbeszéddel szemben

Sądzę, że więcej niż jeden lub jeden przeczyta o powstaniu populizmu w różnych częściach planety: Niemczech, Węgrzech, Włoszech, Brazylii ... i Hiszpanii. To, co zwykło być prostymi grupami obywateli, jest teraz organizowane wokół partii politycznej. Zastanawiam się, czy jesteśmy wystarczająco odporni, aby nie rozpryskiwać mowy opartej na nienawiści do różnorodności.

Chciałbym zapytać, czy to zjawisko jest już widoczne w twoim mieście, kraju, społeczności i co robisz, aby walczyć z mową nienawiści


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"


sábado, 24 de noviembre de 2018

Impacto de este blog

Me pregunto si este blog está teniendo algún tipo de impacto social. Si crees que está sirviendo para sensibilizar o ha cambiado tu forma de pensar sobre la migración, puedes escribir algún comentario,siempre de forma respetuosa

I wonder if this blog is having some kind of social impact. If you think you are serving to sensitize or have changed your way of thinking about migration, you can write a comment, always in a respectful way

Ich frage mich, ob dieser Blog eine gewisse soziale Auswirkung hat. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie der Sensibilisierung dienen oder Ihre Denkweise über Migration geändert haben, können Sie einen Kommentar schreiben, immer auf respektvolle Art und Weise

Je me demande si ce blog a un impact social. Si vous pensez que vous êtes en train de servir à sensibiliser ou si vous avez changé votre façon de penser à la migration, vous pouvez écrire un commentaire, toujours de manière respectueuse.

أتساءل ما إذا كان هذا بلوق لديه نوع من التأثير الاجتماعي. إذا كنت تعتقد أنك تعمل على تحسين طريقة تفكيرك بشأن الترحيل أو تغييرها ، يمكنك كتابة تعليق دائمًا بطريقة محترمة

Kíváncsi vagyok, ha ez a blog valamilyen társadalmi hatással jár. Ha úgy gondolja, hogy felszenteli vagy megváltoztatta a migrációval kapcsolatos gondolkodásmódját, akkor megjegyzéseket írhat, mindig tiszteletteljes módon

Eu me pergunto se esse blog está tendo algum tipo de impacto social. Se você acha que está servindo para sensibilizar ou mudou sua maneira de pensar sobre a migração, você pode escrever um comentário, sempre respeitosamente.

N'fheadar an bhfuil tionchar éigin sóisialta ag an mblag seo. Má cheapann tú go bhfuil tú ag freastal ar íogairiú nó d'athrú ar do bhealach smaoineamh ar imirce, is féidir leat trácht a scríobh, i gcónaí ar bhealach measartha


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

Ponte en su lugar para entender lo que les pasa

Viendo la cola de refugiados centroamericanos, cabe preguntarnos qué haríamos si nos encontrasemos en su misma situación. Recuerden que huyen de la violencia de las maas, que actún, en connivencia de las autoridades corruptas. España también está recibiendo muchos solicitantes de refugio y asilo,

Seeing the queue of Central American refugees, we can ask ourselves what we would do if we were in the same situation. Remember that they flee from the violence of the maas, that they act, in connivance of the corrupt authorities. Spain is also receiving many asylum and asylum seekers,

Wenn wir die Schlange der zentralamerikanischen Flüchtlinge sehen, können wir uns fragen, was wir tun würden, wenn wir in derselben Situation wären. Erinnere dich daran, dass sie vor der Gewalt der Maas fliehen, dass sie im Banne der korrupten Behörden handeln. Spanien empfängt auch viele Asyl- und Asylbewerber,
En voyant la file d'attente des réfugiés d'Amérique centrale, nous pouvons nous demander ce que nous ferions si nous nous trouvions dans la même situation. N'oubliez pas qu'ils fuient la violence de la maas, qu'ils agissent avec connivence des autorités corrompues. L’Espagne accueille également de nombreux demandeurs d’asile et demandeurs d’asile,

عند رؤية طوابير اللاجئين من أمريكا الوسطى ، يمكننا أن نسأل أنفسنا ما الذي سنفعله إذا كنا في نفس الوضع. تذكر أنهم يفرون من عنف الماس ، وأنهم يتصرفون ، بالتواطؤ مع السلطات الفاسدة. تستقبل إسبانيا أيضًا العديد من طالبي اللجوء وطالبي اللجوء ،

Ag féachaint ar scuaine dídeanaithe Meiriceá Láir, is féidir linn a iarraidh dúinn féin cad ba mhaith linn a dhéanamh má bhí muid sa chás céanna. Cuimhnigh go bhfuil siad ag teitheadh ​​ó fhoréigean na maas, go ngníomhóidh siad, i ngabháil na n-údarás truaillithe. Tá go leor iarrthóirí tearmainn agus tearmainn á fháil ag an Spáinn,

A közép-amerikai menekültek sorát látva megkérdezhetjük magunkat, mit tennénk, ha ugyanabban a helyzetben lennénk. Ne felejtsd el, hogy elmenekülnek a maák erőszakából, hogy a korrupcióellenes hatalommal bosszantják. Spanyolország számos menedékkérőt és menedékkérőt is kapott,

Når vi ser køen af ​​de centralamerikanske flygtninge, kan vi spørge os selv, hvad vi ville gøre, hvis vi var i samme situation. Husk at de flygter fra maasens vold, at de handler, i forbindelse med de korrupte myndigheder. Spanien modtager også mange asyl- og asylansøgere,

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
DW Español 

AJ+

viernes, 23 de noviembre de 2018

No les excluyamos

Estas noticia, lo que muestran, en mi opinión, es que la exclusión social no parte de las malas experiencias vitales, si no que el propio sistema es el las favorece, tanto el de las personas "sin hogar" como las personas discapacitadas.Creo que si las empoderasemos y les dieramos más oportunidades, favoreceríamos la inclusión social.

This news, what they show, in my opinion, is that social exclusion does not start from bad life experiences, but rather that the system itself favors them, both that of "homeless" people and people with disabilities. that if we empowered them and gave them more opportunities, we would favor social inclusion.

Diese Nachrichten zeigen meiner Meinung nach, dass soziale Ausgrenzung nicht von schlechten Lebenserfahrungen ausgeht, sondern dass das System selbst sie bevorzugt, sowohl das von "obdachlosen" Menschen als auch von Menschen mit Behinderungen. Wenn wir sie stärken und ihnen mehr Möglichkeiten geben würden, würden wir die soziale Eingliederung fördern.

À mon avis, cette nouvelle, ce qu'ils montrent, c'est que l'exclusion sociale ne part pas de mauvaises expériences de la vie, mais que le système lui-même les favorise, à la fois des "sans-abri" et des personnes handicapées. que si nous leur donnions plus de possibilités et leur donnions plus d'opportunités, nous favoriserions l'inclusion sociale.

في رأيي ، هذا ما يظهرونه ، في رأيي ، هو أن الإقصاء الاجتماعي لا يبدأ من تجارب الحياة السيئة ، بل بالأحرى أن النظام نفسه يفضِّلها ، سواء كان ذلك لصالح الأشخاص "المشردين" أو الأشخاص ذوي الإعاقات. أننا إذا قمنا بتمكينهم ومنحهم المزيد من الفرص ، فإننا نفضل الإدماج الاجتماعي.

Ta wiadomość, moim zdaniem, pokazuje, że wykluczenie społeczne nie zaczyna się od złych doświadczeń życiowych, ale raczej, że sam system faworyzuje ich, zarówno tych "bezdomnych", jak i osób niepełnosprawnych. że gdybyśmy ich wzmocnili i dali im więcej możliwości, wolelibyśmy włączenie społeczne.

Is é mo thuairim an nuacht seo, a léiríonn siad, nach dtosaíonn eisiamh sóisialta ó eispéiris droch-saoil, ach go bhfabhraíonn an córas féin iad araon daoine "gan dídean" agus daoine faoi mhíchumas. más rud é go dtabharfaimis de chumhacht dóibh agus gur thug siad deiseanna níos mó dóibh, ba mhaith linn go gcuirfí san áireamh cuimsiú sóisialta.
Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTES:

jueves, 22 de noviembre de 2018

Las fronteras sutiles

En las noticias vemos, casi a diario, la llegada de migrantes africanos que , tras un durísimo trayecto, en el que pueden morir miles de personas, o refugiados, procedentes de diversos países, también buscan un lugar donde vivir en paz. Sien embargo, hoy quiero hablarle de las "fronteras sutiles", esas fronteras que no vemos , pero se sienten: la de la convivencia diaria entre vecinos nativos y de otros países.

Hay dos modelos de convivencia: el multicultural y el intercultural. El primero hace referencia al escaso grado de interacción entre la población nativa y la migrante; la segunda, promueve un mayor grado de convivencia entre ambas comunidades.

Es aquí, en este punto, cuando la sensibilización juega un papel importantísimo para que ambas comunidades puedan compartir el mismo espacio sin enfrentamientos, es decir, que haya entendimiento mutuo.

In the news we see, almost daily, the arrival of African migrants who, after a very hard journey, in which thousands of people can die, or refugees, coming from different countries, also look for a place to live in peace. However, today I want to talk to you about the "subtle borders", those borders that we do not see, but they feel: the one of the daily coexistence between native neighbors and of other countries.

There are two models of coexistence: the multicultural and the intercultural. The first refers to the low degree of interaction between the native population and the migrant; the second, promotes a greater degree of coexistence between both communities.

It is here, at this point, when awareness plays an important role so that both communities can share the same space without confrontation, that is, that there is mutual understanding.

In den Nachrichten sehen wir fast täglich die Ankunft afrikanischer Migranten, die nach einer sehr harten Reise, bei der Tausende von Menschen sterben können, oder Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern nach einem Ort suchen, an dem sie in Frieden leben können. Heute möchte ich mit Ihnen über die "subtilen Grenzen" sprechen, diese Grenzen, die wir nicht sehen, aber sie fühlen sich: die tägliche Koexistenz zwischen einheimischen Nachbarn und anderen Ländern.

Es gibt zwei Modelle des Zusammenlebens: das multikulturelle und das interkulturelle. Die erste bezieht sich auf die geringe Interaktion zwischen der einheimischen Bevölkerung und dem Migranten. die zweite fördert ein größeres Maß an Koexistenz zwischen beiden Gemeinschaften.

An diesem Punkt spielt das Bewusstsein eine wichtige Rolle, so dass beide Gemeinschaften den gleichen Raum ohne Konfrontation teilen können, dh dass gegenseitiges Verständnis besteht.

Vos commentaires, des informations supplémentaires, des informations sur les migrations africaines, un processus prolongé, et plus de miles, ainsi que des informations sur les différentes procédures, les objectifs, les objectifs, les objectifs, les objectifs et les conditions de vie. Cliquez sur le bouton "Ajouter au panier", cliquez ici pour afficher le texte, afficher le numéro de la carte mémoire, cliquez ici pour afficher le texte de la souris.

Mots-clés de la convivialité: multiculturel et interculturel. Eléments de base référencés à l’intérieur du diplôme d’accès entre la population nationale et la population migrante; la segunda, promueve un maire grado de convivialité entre ambassades.


في الأخبار التي نراها ، تقريبا يوميا ، وصول المهاجرين الأفارقة الذين ، بعد رحلة شاقة جدا ، التي يمكن أن يموت فيها آلاف الأشخاص ، أو اللاجئين ، القادمين من بلدان مختلفة ، يبحثون أيضا عن مكان يعيشون فيه بسلام. ومع ذلك ، أريد أن أتحدث إليكم اليوم عن "الحدود الخفية" ، تلك الحدود التي لا نراها ، لكنهم يشعرون بأنهم: واحد من التعايش اليومي بين الجيران الأصليين والدول الأخرى.

هناك نوعان من التعايش: التعددية الثقافية والثقافات. تشير الأولى إلى انخفاض درجة التفاعل بين السكان الأصليين والمهاجرين ؛ والثاني ، يعزز درجة أكبر من التعايش بين المجتمعين.

هنا ، في هذه المرحلة ، عندما يلعب التوعية دوراً مهماً حتى يمكن للطائفتين أن يتقاسمان نفس المساحة دون مواجهة ، أي أن هناك تفاهماً متبادلاً.

Sa nuacht feicimid, beagnach gach lá, go dtiocfaidh imircigh na hAfraice a bhféadann na mílte daoine bás, nó dídeanaithe, ó thíortha difriúla, tar éis turas an-deacair, áit a lorg freisin chun cónaí i síocháin. Mar sin féin, inniu ba mhaith liom labhairt leat faoi na "teorainneacha subtle", na teorainneacha sin nach bhfeicimid, ach a bhraitheann siad: ar cheann de na cónaitheacht laethúil idir comharsana dúchasacha agus tíortha eile.

Tá dhá mhúnla de chómhaireacht ann: an cultúr ilchultúrtha agus idirchultúrtha. Tagraíonn an chéad uair ar an leibhéal íseal idirghníomhaíochta idir an daonra dúchais agus an imirceach; an dara ceann, cuireann leibhéal níos mó comhsheasmhachta chun cinn idir an dá phobal.

Tá sé anseo, ag an bpointe seo, nuair a bhíonn ról tábhachtach ag feasacht ionas gur féidir leis an dá phobal an spás céanna a roinnt gan achrann, is é sin, go bhfuil comhthuiscint ann.

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

domingo, 18 de noviembre de 2018

No confundas los téminos


La empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona,. Ponernos en sus zapatos. Sin (pre)juzgar. Manteniendo nuestra neutralidad. Practicando nuestra capacidad de escucha activa. ¿Eres capaz de hacerlo?


Empathy is the ability to understand another person's emotional life. Putting ourselves in their shoes. Without (pre)judging. Maintaining our neutrality Practicing our capacity for active listening. Are you able to do it?


Empathie ist die Fähigkeit, das emotionale Leben einer anderen Person zu verstehen. Setzen uns in ihre Schuhe. Ohne (Vor)urteilen. Wahrung unserer Neutralität Wir üben unsere Fähigkeit, aktiv zuzuhören. Schaffst du es?


L'empathie est la capacité de comprendre la vie émotionnelle d'une autre personne. Se mettre à leur place. Sans (pré) juger. Maintenir notre neutralité Pratiquer notre capacité d'écoute active. Êtes-vous capable de le faire?


التعاطف هو القدرة على فهم الحياة العاطفية لشخص آخر. نضع أنفسنا في أحذيتهم. بدون (قبل) التحكيم. الحفاظ على حيادنا ممارسة قدرتنا على الاستماع الفعال. هل أنت قادر على القيام بذلك؟


Is é an fhéinmhálacht an cumas tuiscint a fháil ar shaol mhothúchánach duine eile. Ag cur féin ina gcuid bróga. Gan breithniú (réamh). Ár neodracht a chothú Ag cleachtadh ar ár gcumas d'éisteacht ghníomhach. An bhfuil tú in ann é a dhéanamh?


Η εμπάθεια είναι η ικανότητα να κατανοείτε τη συναισθηματική ζωή ενός άλλου ατόμου. Βάζοντας τους εαυτούς μας στα παπούτσια τους. Χωρίς (προ) κρίση. Διατήρηση της ουδετερότητάς μας Εξάσκηση της ικανότητας μας για ενεργητική ακρόαση. Είστε σε θέση να το κάνετε;


Az empátiában az a képesség, hogy megértsük egy másik érzelmi életét. A cipőnkbe helyezve. Anélkül, hogy megítélnénk. A semlegesség fenntartása Az aktív hallgatásra való képességünk gyakorlása. Képes vagy rá?


Empatia to umiejętność zrozumienia życia emocjonalnego innej osoby. Wkładamy się w ich buty. Bez (wstępnego) osądzania. Utrzymanie naszej neutralności Ćwiczenie naszej zdolności do aktywnego słuchania. Czy jesteś w stanie to zrobić?


Empatie je schopnost porozumět emocionálnímu životu jiné osoby. Dáváme si na jejich boty. Bez (před) posuzování. Zachování naší neutrality Využívání našich schopností pro aktivní poslech. Dokážete to udělat?Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTE:
VICE News
AJ+ Español 


¿Como llamamos a ésto?


¿Cómo podemos calificar ésto? Los albergues están saturados y hay municipios que se niegan a acoger a Menores Extranjeros No Acompañados  por una razón de ¿inseguridad? ¿No sería mejorhacer sensibilización para favorecer la acogida?

How can we describe this? The shelters are saturated and there are municipalities that refuse to welcome unaccompanied foreign minors for a reason of insecurity(¡?) . Would not it be better to raise awareness to favor reception?

Wie können wir das beschreiben? Die Unterkünfte sind gesättigt und es gibt Gemeinden, die es ablehnen, unbegleitete ausländische Minderjährige aus Gründen der Unsicherheit aufzunehmen (?). Wäre es nicht besser, das Bewusstsein für den Empfang zu schärfen?

Comment pouvons-nous décrire cela? Les refuges sont saturés et certaines municipalités refusent d'accueillir des mineurs étrangers non accompagnés pour des raisons d'insécurité (¡?). Ne vaudrait-il pas mieux sensibiliser pour favoriser l'accueil?

كيف يمكننا وصف هذا؟ الملاجئ مشبعة وهناك بلديات ترفض الترحيب بالقاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم لأسباب انعدام الأمن (¡؟). ألن يكون من الأفضل رفع مستوى الوعي لمصلحة الاستقبال؟

Hogyan írhatjuk le ezt? A menedékhelyek telítettek és vannak olyan települések, amelyek bizonytalan okok miatt nem fogadják el a kíséret nélküli külföldi kiskorúakat (¡?). Nem lenne jobb a figyelem felkeltése a befogadás javára?

Come possiamo descriverlo? I rifugi sono saturi e ci sono municipalità che rifiutano di accogliere i minori stranieri non accompagnati per un motivo di insicurezza (¡?). Non sarebbe meglio sensibilizzare per favorire l'accoglienza?

Jak możemy to opisać? Schroniska są nasycone i są gminy, które odmawiają przyjmowania cudzoziemskich nieletnich bez opieki z powodu braku bezpieczeństwa (¡?). Czy nie lepiej byłoby podnieść świadomość, aby sprzyjać przyjęciu?

Jak to můžeme popsat? Útulky jsou nasycené a tam jsou obce, které odmítají přivítat nezletilé cizince bez doprovodu z důvodu nejistoty (¡?). Nebylo by lepší zvýšit povědomí o tom, že by to bylo přínosné?

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTE:
EL PAIS 

viernes, 16 de noviembre de 2018

Un ejemplo a seguir


Quiero dedicar este post a Concepción Arenal. Sin su aportación o la de Juana de Vega, creo que los derechos de los presos no hubiera cambiado. Un gran ejemplo a seguir sobre la atención en los servicios sociales

I want to dedicate this post to Concepción Arenal. Without her, and Juana de Vega, great contributions , I believe that the rights of the prisoners would not have changed. A great example to follow about care in social services

Ich möchte diesen Beitrag der Concepción Arenal widmen. Ich glaube, ohne sie und Juana de Vega, große Beiträge, hätten sich die Rechte der Gefangenen nicht geändert. Ein großartiges Beispiel für die Pflege sozialer Dienste

Je souhaite dédier ce message à Concepción Arenal. Sans elle et Juana de Vega, grandes contributions, je pense que les droits des prisonniers n'auraient pas changé. Un excellent exemple à suivre sur les soins dans les services sociaux

أود أن أوكل هذه الرسالة إلى كونسبسيون أرينال. بدونها و Juana de Vega ، مساهمات عظيمة ، أعتقد أن حقوق السجناء لم تتغير. مثال رائع لمتابعة الرعاية في الخدمات الاجتماعية

Bu mesajı Concepción Arenal'a adamak istiyorum. Onun olmadan ve Juana de Vega, büyük katkılar, mahkumların haklarının değişmeyeceğine inanıyorum. Sosyal hizmetlerde bakım konusunda takip edilecek harika bir örnek

من می خواهم این پست را به Concepción Arenal اختصاص دهم. بدون او و جوانا د وگا، منافع بزرگ، من معتقدم که حقوق زندانیان تغییر نخواهد کرد. یک نمونه عالی برای مراقبت از خدمات اجتماعی است

Ezt a posztot a Concepción Arenal-nak ajánlom. Nélküle és Juana de Vega nélkül, nagyszerű hozzájárulások, úgy gondolom, hogy a fogvatartottak jogai nem változnak. Nagyszerű példa a szociális szolgáltatások iránti gondozásra

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTES:

Cómo un taller aporta tanto

El taller de mediación comunitaria, en que participo, me está sirviendo mucho para darme cuenta de si mi forma de trabajar es la correcta o, de que manera, puedo reconducir una situación. Me siento feliz porque me está dando muchas respuestas a situaciones ya vividas,  ayudándome a conocerme mejor, demostrándome que alguna de mis actitudes si que eran correctas pero no sabía como gestionar mis emociones.

The communitarian mediation, in which I participate, is very useful for me, because I have took into account if my way of working is correct or, maybe, it is possible to change a situation. I feel happy because it is giving me a lot of answers to situations I have lived, helping me to know myself better, show me that, some attitudes , I had, were correct, but I did not to manage them.

Der Workshop der gemeinschften Vermittlung, woran teile ich mit, ist es sehr benutzt für mich, weil ich bemerke, ob meine Art des Arbeit richtig ist oder ich müsse etwas ändern. Ich fühle mich sehr frohe, weil der Workshop sehr Lösungen mir geben und diese Aktivität hilft mich, um selbst mich kennenzulernen

La médiation communautaire, à laquelle je participe, m’est très utile, car j’ai pris en compte si ma façon de travailler est correcte ou, peut-être, qu’il est possible de changer une situation. Je me sens heureux parce que cela me donne beaucoup de réponses aux situations que j'ai vécues, m'aide à mieux me connaître, me montre que certaines de mes attitudes étaient correctes, mais je ne les ai pas gérées.

إن الوساطة الجماعية ، التي أشارك فيها ، مفيدة للغاية بالنسبة لي ، لأنني أخذت بعين الاعتبار إذا كانت طريقة عملي صحيحة ، أو ربما ، يمكن تغيير الوضع. أشعر بالسعادة لأنه يقدم لي الكثير من الأجوبة على الأوضاع التي عشت فيها ، مما ساعدني على معرفة نفسي بشكل أفضل ، وأظهر لي أن بعض المواقف ، كان لدي ، صحيح ، لكنني لم أتمكن من إدارتها.

Tá an t-idirghabháil phobail, ina bhfuil mé rannpháirteach, an-úsáideach domsa, toisc go ndearna mé san áireamh má tá mo bhealach oibre ceart nó b'fhéidir go bhféadfaí cás a athrú. Is dóigh liom go bhfuil sé sásta toisc go bhfuil sé ag tabhairt mórán freagraí dom ar chásanna a raibh cónaí orm, ag cabhrú liom a bheith níos fearr a fhios agam féin, léirigh mé go raibh roinnt dearcadh ceart, ach níor cheart dom iad a bhainistiú.

Den kommunitære mægling, hvor jeg deltager, er meget nyttig for mig, fordi jeg har taget højde for, om min måde at arbejde på er korrekt, eller måske er det muligt at ændre en situation. Jeg føler mig glad fordi det giver mig mange svar på situationer, jeg har boet, og hjælper mig med at kende mig bedre, vise mig, at nogle holdninger, jeg havde, var korrekte, men jeg behøvede ikke at klare dem.

Medytacja komunitarna, w której uczestniczę, jest dla mnie bardzo przydatna, ponieważ brałem pod uwagę, czy mój sposób działania jest prawidłowy, czy może jest możliwa zmiana sytuacji. Czuję się szczęśliwy, ponieważ daje mi wiele odpowiedzi na sytuacje, w których żyłem, pomagając mi poznać siebie lepiej, pokaż mi, że niektóre postawy, jakie miałem, były poprawne, ale nie mogłem nimi zarządzać.

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

martes, 13 de noviembre de 2018

¿Tienes prejuicios?


Así actúan los prejuicios: atacando a quien no conocemos, dándoles un nombre insultante o asociándoles una profesión relacionada con un delito

This is how prejudices act: attacking those we do not know, giving them an insulting name or associating them with a profession related to a crime

So wirken Vorurteile: Sie greifen diejenigen an, die wir nicht kennen, geben ihnen einen beleidigenden Namen oder verbinden sie mit einem Beruf, der mit einem Verbrechen zusammenhängt

C'est ainsi que agissent les préjugés: attaquer des inconnus, leur donner un nom insultant ou les associer à une profession liée à un crime.

هذه هي الطريقة التي تتصرف بها الأحكام المسبقة: مهاجمة أولئك الذين لا نعرفهم ، وإعطاءهم اسمًا مهينًا أو ربطهم بمهنة مرتبطة بجريمة

Ecco come agiscono i pregiudizi: attaccando quelli che non conosciamo, dando loro un nome offensivo o associandoli a una professione legata a un crimine

Αυτό είναι το πώς οι προκαταλήψεις ενεργούν: επιτίθενται σε εκείνους που δεν γνωρίζουμε, δίνοντάς τους ένα προσβλητικό όνομα ή συνδέοντάς τους με ένα επάγγελμα σχετικό με ένα έγκλημα

Sådan virker fordomme: angriber dem, som vi ikke kender, giver dem et fornærmende navn eller associerer dem med et erhverv relateret til en forbrydelse

Tak postępują uprzedzenia: atakowanie tych, których nie znamy, obrzucanie ich obraźliwymi nazwiskami lub kojarzenie ich z zawodem związanym z przestępstwem

Így járnak el az előítéletek: megtámadják azokat, akiket nem ismerünk, sértő nevet adunk nekik, vagy egy bűncselekményhez kapcsolódó szakmával társítva

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
EL PAÍS
FEDERACIÓN SOS RACISMO

Un 9 de noviembre diferente


Otro 9 de noviembre que marcó un antes y después en la historia de Alemania, pero esta vez, felizmente

Another November 9th that marked a before and after in the history of Germany, but this time, happily

Ein weiterer 9. November, der ein Vorher und Nachher in der Geschichte Deutschlands markiert hat, diesmal jedoch glücklich

Un autre 9 novembre qui a marqué un avant et un après dans l'histoire de l'Allemagne, mais cette fois, heureusement

آخر 9 نوفمبر الذي تميز قبل وبعد تاريخ ألمانيا ، ولكن هذه المرة ، لحسن الحظ

An 9ú Samhain eile a bhí marcáilte roimh stair na Gearmáine roimhe seo agus dá éis, ach an uair seo, go sona sásta

Újabb november 9-én, amely a német történelem előtt és után megjelölte, de ezúttal boldogan

Kolejny 9 listopada, który oznaczał przed i po w historii Niemiec, ale tym razem, szczęśliwie

En anden 9. november, der markerede før og efter i Tysklands historie, men denne gang lykkeligt

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
La Vanguardia 

ABC News


lunes, 12 de noviembre de 2018

Mi proyecto y el aprendizaje significativo

David Ausubel

Estudiando hoy las teorías del aprendizaje, me he dado cuenta de que la Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel , la cual yo no conocía, se aproxima a mi manera de implementar el proyecto. Cuando conecto los ejemplos a las experiencias deportivas de lxs chicxs, es posible que me entiendan y aprendan más rápido

Studying the theories of learning today, I realized that Ausubel's Meaningful Learning Theory, which I did not know, approaches my way of implementing the project. When I connect the examples to the sports experiences of students, it is possible that they understand me and learn faster

Als ich heute die Theorien des Lernens studierte, wurde mir klar, dass die von mir nicht gekannte "Significable Learning Theory" von Ausubel meiner Art und Weise der Umsetzung des Projekts nahekommt. Wenn ich die Beispiele mit den Erfahrungen der Schüler verbinde, ist es möglich, dass sie mich verstehen und schneller lernen

En étudiant les théories de l'apprentissage aujourd'hui, j'ai compris que la théorie de l'apprentissage significatif d'Ausubel, que je ne connaissais pas, aborde ma manière de mettre en œuvre le projet. Lorsque je relie les exemples aux expériences des étudiants, il est possible qu'ils me comprennent et apprennent plus vite

عند دراسة نظريات التعلم اليوم ، أدركت أن نظرية التعلم الهادفة في أوزوبيل ، التي لم أكن أعرفها ، تقترب من طريقي في تنفيذ المشروع. عندما أقوم بتوصيل الأمثلة بتجارب الطلاب ، فمن الممكن أن يفهموني ويتعلموا بشكل أسرع

Ag déanamh staidéir ar na teoiricí na foghlama sa lá atá inniu, Thuig mé Go Brí Foghlaim Teoirice Ausubel ar, Cé acu ní raibh a fhios agam, mo bhealach chuige cur chun feidhme an tionscadail. Nuair Ceangal mé na samplaí le taithí spóirt na mac léinn, is féidir é sin a thuiscint siad dom agus foghlaim níos tapúla

Studiare le teorie di apprendimento oggi, mi sono reso conto che la teoria apprendimento significativo di Ausubel, che non sapevo, il mio modo di approcci realizzazione del progetto. Quando collego gli esempi alle esperienze degli studenti, è possibile che mi capiscano e imparino più velocemente

Tanulás az elméletek a tanulási ma rájöttem, hogy Ausubel értelmes tanulási elmélet, ami nem tudom, az én utam a megközelítések a projekt végrehajtásához. Amikor a példákat összekapcsolom a diákok tapasztalataival, lehetséges, hogy megértenek engem, és gyorsabban tanulnak


https://es.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTES:


sábado, 10 de noviembre de 2018

9 de noviembre - Día Internacional contra los Fascismos y el Antisemitismo

"Cuando los nazis vinieron por los comunistas" 
Martin Niemöller
Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
ya que no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas,
guardé silencio,
ya que no era socialdemócrata,
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, 
no protesté,
ya que no era sindicalista,
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
ya que no era judío,
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.


"When the Nazis came for the communists"
Martin Niemöller
When the Nazis came to take away the communists,
I kept silent,
since he was not a communist,
When they imprisoned the Social Democrats,
I kept silent,
since he was not a social democrat,
When they came looking for the unionists,
I did not protest,
since he was not a trade unionist,
When they came to take away the Jews,
I did not protest,
since he was not Jewish,
When they came to pick me up,
there was no one else who could protest.

Hace 80 años se produjo ataque antisemitas que daría origen al Holocausto, conocido como " La Noche de los Cristales Rotos", en el cual, miles de comercios regentados por ciudadanos judíos fueron destrozados, además de ser señalados por una "Estrella de David", que invitaba a no entrar a comprar ahí

80 years ago there was an anti-Semitic attack that would give rise to the Holocaust, known as "The Night of the Broken Glass", in which thousands of shops run by Jewish citizens were destroyed and were marked by a "Star of David", that invited not to buy there

Vor 80 Jahren gab es einen antisemitischen Angriff, der zum Holocaust führte, der als "Die Nacht des zerbrochenen Glases" bekannt war. Tausende von jüdischen Bürgern betriebene Geschäfte wurden zerstört und mit einem "Davidstern" gekennzeichnet. , das lud ein, dort nicht zu kaufen

Il y a 80 ans, une attaque antisémite provoquait l'Holocauste, connue sous le nom de "La nuit du verre brisé", dans laquelle des milliers de boutiques gérées par des citoyens juifs étaient détruites et marquées par une "étoile de David". , qui invite à ne pas acheter là-bas

قبل ثمانين عاما كان هناك هجوم معادي للسامية من شأنه أن يؤدي إلى الهولوكوست ، والمعروف باسم "ليلة الزجاج المكسور" ، والتي دمرت الآلاف من المحلات التجارية التي يديرها مواطنون يهود وتميزت "نجمة داود" ، التي دعت إلى عدم شراء هناك

80 évvel ezelőtt volt egy antiszemita támadás, amely a holocaustot hozta létre, az úgynevezett "The Broken Glass éjszaka" néven ismert, amelyben több ezer üzletet vezetett a zsidó állampolgárok elpusztítottak és egy "Dávid csillagával" , hogy meghívták, hogy ne vásároljanak ott

80 lat temu doszło do antysemickiego ataku, który doprowadził do Holokaustu, znanego jako "Noc potłuczonego szkła", w którym tysiące sklepów prowadzonych przez żydowskich obywateli zostało zniszczonych i naznaczonych "Gwiazdą Dawida" , który został zaproszony, aby tam nie kupować

לפני 80 שנה היתה מתקפה אנטישמית שתביא לשואה, הידועה בשם "ליל הזכוכית השבורה", שבה נהרסו אלפי חנויות של אזרחים יהודים, שסומנו על ידי "מגן דוד" , שהוזמן לא לקנות שם

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural
Agente Anti-rumores "Stop Rumores"

FUENTES:
euronews (en español) 

Holocaust Resource Center of Buffalo