domingo, 29 de junio de 2014

NO MÁS AGRESIONES RACISTAS

Esta intolerable agresión ha ocurrido en el metro de Barcelona. ¡Qué no vuelva a ocurrir!

This intolerable aggression has happened in the Barcelona metro. It can not happen again!

Dieser unerträgliche Angriff in der U-Bahn in Barcelona aufgetreten. Es kann nicht noch einmal passieren!

Cette agression intolérable a eu lieu dans le métro de Barcelone. Cela ne se reproduise pas! 

وقد وقع هذا العدوان لا تطاق في مترو برشلونة. أن لا يحدث مرة أخرى! 

Αυτή η αφόρητη επιθετικότητα έχει συμβεί στο μετρό της Βαρκελώνης. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί! 

这难耐的侵略发生在巴塞罗那地铁。这不会再发生! 

Это невыносимо агрессия произошла в метро Барселоны. Это не повторится! 

Ez tűrhetetlen agresszió történt a barcelonai metró. Ez nem történik meg újra! 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Socuiocultural

FUENTE:

sábado, 28 de junio de 2014

La vida alrededor de los migrantes


Ésta es la dura realidad de todos aquellos profesionales que trabajan cerca del fenómeno migratorio

This is the harsh reality of all those professionals who work around the migratory phenomenon

Das ist die harte Realität den Fachleuten, die rund um die Migrationsphänomen  arbeiten

C'est la dure réalité de tous les professionnels travaillant dans le phénomène migratoire 

هذا هو الواقع القاسي من جميع أولئك المهنيين العاملين حول ظاهرة الهجرة 

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα όλων αυτών των επαγγελματιών που εργάζονται γύρω από το μεταναστευτικό φαινόμενο 

Questa è la dura realtà di tutti quei professionisti che lavorano intorno al fenomeno migratorio 

Dit is de harde realiteit van al die professionals die werken rond het verschijnsel migratie 

Ez a kemény valóság mindazon szakemberek az egész migrációs jelenség 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Mejor no imaginárseloPatricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
https://www.youtube.com/channel/UCArlX1ZfqFumPqajIRC1RsQ

martes, 24 de junio de 2014

Inmigración explicada por niños

Unos niños han participado en un debate sobre inmigración en España

Some children have participated in a debate on immigration in Spain

Einige Kinder haben in einer Debatte über die Einwanderung in Spanien teilgenommen 

Certains enfants ont participé à un débat sur l'immigration en Espagne 

وقد شارك بعض الأطفال في نقاش حول الهجرة في اسبانيا 

Μερικά παιδιά έχουν συμμετάσχει σε συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση στην Ισπανία 

Egyes gyerekek vettek részt a vitában a bevándorlásról Spanyolországban 

Sommige kinderen hebben deelgenomen aan een debat over immigratie in Spanje 


http://www.atresplayer.com/television/programas/el-intermedio/temporada-8/capitulo-154-23-06-14-opinan-inmigracin_2014062300327.html

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE.
www.atresplayer.com

Triste destino

Este es el triste destino al que muchos migrantes se enfrentan: la muerte. Pero también creo que, en cualquier caso, es peor no intentarlo

This is the sad fate that many migrants face: death. But I also believe that, in any case, it's worse not to try

Das ist das traurige Schicksal, dass viele Migranten sich stellen: der Tod. Aber ich glaube auch, dass in jedem Fall es noch schlimmer ist, nicht zu versuchen

C'est le triste sort que de nombreux migrants sont confrontés: la mort. Mais je crois aussi que, dans tous les cas, c'est pire de ne pas essayer.

هذا هو مصير المحزن أن العديد من المهاجرين يواجهون: الموت. ولكنني أعتقد أيضا أنه، في أي حال، انها أسوأ عدم محاولة 

Αυτή είναι η θλιβερή μοίρα ότι πολλοί μετανάστες αντιμετωπίζουν: το θάνατο. Αλλά πιστεύω επίσης ότι, σε κάθε περίπτωση, είναι χειρότερο να μην προσπαθήσει 

Questo è il triste destino che molti migranti devono affrontare: la morte. Ma credo anche che, in ogni caso, è peggio di non provare

Dit is het trieste lot dat veel migranten te maken krijgen: de dood. Maar ik geloof ook dat, in ieder geval, het is erger om niet te proberen


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

viernes, 20 de junio de 2014

20 JUNIO DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO (II)

Maravilloso corto que denuncia la situación de los refugiados. Wonderful short denouncing the situation of refugees. Wunderbarer Kurzfilm, der die Situation der Flüchtlinge denunziert. Magnifique court-métrage dénonçant la situation des réfugiés. رائعة قصيرة تندد وضع اللاجئين. Meraviglioso cortometraggio denunciare la situazione dei rifugiati. Υπέροχες μικρή καταγγέλλοντας την κατάσταση των προσφύγων. Csodálatos rövid elítélte a menekültek helyzetére. Prachtige korte opzegging van de situatie van vluchtelingen. 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
AMNISTÍA INTERNACIONAL

jueves, 19 de junio de 2014

martes, 17 de junio de 2014

Lo que los repatriados sufren

Situación de los migrantes repatriados a Senegal, reflejada en este corto. The situation of migrants repatriated to Senegal, reflected in this short. Die Situation von Migranten in den Senegal zurückgeführt, die sich in dieser kurzen. La situation des migrants rapatriés au Sénégal, comme en témoigne ce court. وضع المهاجرين إعادتهم إلى السنغال، وردت في هذا قصيرة. La situazione dei migranti rimpatriati in Senegal, che si riflette in questo breve. Η κατάσταση των μεταναστών που επαναπατρίσθηκαν στη Σενεγάλη, η οποία αντικατοπτρίζεται σε αυτό το σύντομο. De situatie van migranten gerepatrieerd naar Senegal, terug te vinden in deze korte. A migránsok helyzete visszatelepített Szenegál, tükröződik ebben a rövid. Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración 
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:
 Dakar, Senegal. 2013.
Publicado en El País - Planeta Futuro:
Cámara y edición: Celia Hernández
Redactora: Alma Toranzo

lunes, 16 de junio de 2014

Transexualidad en España

Muy interesante. Trata sobre la transexualidad en la infancia y la adolescencia. Clarifican mucho sus testimonios.

Very interesting. It explains transsexualism in childhood and adolescence. Their testimonies clarify a lot .

Sehr interessant. Dieses Bericht erklärt, was Transsexualität in der Kindheit und Jugend bedeutet. Ihre Zeugnisse klärt zuviel.

Très intéressant. Explique transsexualisme dans l'enfance et l'adolescence. Clarifier beaucoup leur témoignage. 

مثيرة جدا للاهتمام. يفسر تغيير الجنس في مرحلة الطفولة والمراهقة. توضيح الكثير من شهاداتهم. 

Очень интересно. Объясняет транссексуализм в детском и подростковом возрасте. Уточнить много от своих показаний. 

מאוד מעניין. מסביר טרנססקסואליות בילדות ובגיל התבגרות. להבהיר הרבה העדות שלהם

Вельмі цікава. Тлумачыць транссексуализм ў дзіцячым і падлеткавым узросце. Удакладніць шмат ад сваіх паказанняў.


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

Los CIEs en España

Un Centro de internamiento de Extranjeros  es un limbo legal en el que muchos inmigrantes entran tras se detenidos sólo por no tener documentación. Tras dos meses de encierro, son puestos en libertad o bien devueltos a sus países.

A Foreigners Detention Centre  is a legal limbo in which many immigrants enter only after they arrested for not having documentation. After two months of confinement , they are released or returned to their countries.

Ein Ausländer Haftzentrum  ist ein Rechtsvakuum, viele Einwanderer, in der sie erst nach Eingabe für nicht mit der Dokumentation verhaftet. Nach zwei Monaten der Gefangenschaft,  sind Sie entlassen oder in ihre Heimatländer zurückgekehrt.

Un Centre de Détention des Etrangers  est un vide juridique dans lequel de nombreux immigrants entrent seulement après avoir été arrêtés pour ne pas avoir la documentation. Après deux mois de détention sont libérés ou renvoyés dans leur pays. 

أ الأجانب مركز الاحتجاز هو فراغ قانوني في العديد من المهاجرين التي تدخل إلا بعد أن ألقي القبض عليهم لعدم وجود وثائق. بعد إطلاق شهرين من الحبس أو إعادتها إلى بلدانها.

Ένα Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών είναι ένα νομικό κενό στο οποίο πολλοί μετανάστες εισέρχονται μόνο αφού συνελήφθη για να μην έχουν την τεκμηρίωση. Μετά από δύο μήνες εγκλεισμού απελευθερώνονται ή επέστρεψαν στις χώρες τους.

Un Centro di Detenzione di Stranieri è un limbo giuridico in cui molti immigrati entrano solo dopo hanno arrestato per non avere la documentazione. Dopo due mesi di reclusione vengono rilasciati o restituiti ai loro paesi.

Een Buitenlanders Detentiecentrum is een juridisch niemandsland waarin veel immigranten invoeren nadat ze gearresteerd voor het niet hebben van documentatie. Na twee maanden van opsluiting worden vrijgelaten of teruggestuurd naar hun land.


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:

domingo, 15 de junio de 2014

¿Segregación en el s. XXI?

Aunque no lo crean, la segregación sigue existiendo en algunas escuelas de Estados Unidos.

Believe it or not, segregation still exists in some U.S. schools.


Obwohl Sie es oder nicht glauben, existiert  immer noch Segregation in einigen US-Schulen. 

Croyez-le ou non, la ségrégation existe encore dans certaines écoles américaines. 

صدقوا أو لا تصدقوا، فصل لا يزال موجودا في بعض المدارس في الولايات المتحدة. 

תאמינו או לא, הפרדה עדיין קיימת בחלק מבתי הספר בארה"ב. 

मानो या न मानो, अलगाव अभी भी अमेरिका के कुछ स्कूलों में मौजूद है. 


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

viernes, 13 de junio de 2014

Y no pararán

Al parecer, la "caza al inmigrante" ha vuelto, según la denuncia realizada por varias ONGs españolas. A esto debemos sumar los vuelos de deportación de inmigrantes.

Apparently, the "hunt of immigrants" has become, according to the complaint filed by several Spanish NGOs. To this we add flights to deport immigrants.

Offenbar ist die "Jagd der Einwanderer" hat sich nach der Beschwerde von mehreren spanischen NGOs eingereicht. Um dies wir Flüge zu Einwanderer abzuschieben hinzufügen. 

Apparemment, la "chasse l'immigré» est devenu, selon la plainte déposée par plusieurs ONG espagnoles. A cela on ajoute des vols pour expulser les immigrés. 

على ما يبدو، فإن "مطاردة المهاجرين" أصبحت، وفقا للشكوى المرفوعة من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية الإسبانية. لهذا أضفنا رحلات لترحيل المهاجرين. 

Προφανώς, το «κυνήγι του μετανάστη» έχει γίνει, σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε από διάφορες ΜΚΟ, ισπανικά. Σε αυτό προσθέτουμε πτήσεις προς απέλαση μεταναστών. 

A quanto pare, la "caccia all'immigrato" è diventato, secondo la denuncia presentata da numerose ONG spagnole. A questo si aggiunge un volo per deportare gli immigrati.

Blijkbaar is de "jagen de immigrant 'is geworden, volgens de klacht ingediend door een aantal Spaanse NGO's. Om dit te vluchten om immigranten te deporteren voegen we.


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

jueves, 12 de junio de 2014

"Coloca al racismo en su sitio"Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
https://www.youtube.com/channel/UCdQ4ggb6RglNlPUPrUim_1Q

Así tratan a las mujeres en algunos sitios

Esta joven sudanesa sufre 100 latigazos por llevar pantalones. ¿Qué es peor: el castigo a las mujeres o los pantalones?

This young Sudanese suffers 100 lashes for wearing trousers. What is worse: the punishment for women or pants?

Diese junge Sudanerin erleidet 100 Peitschenhiebe, da sie Hosen trug. Was noch schlimmer ist: die Strafe für Frauen oder Hose? 

Ce jeune Soudanais souffrent 100 coups de fouet pour avoir porté un pantalon. Ce qui est pire: la punition pour les femmes ou pantalon? 

هذا الشاب السوداني يعاني 100 جلدة لارتدائها البنطلون. ما هو أسوأ من ذلك: العقوبة بالنسبة للمرأة أو السراويل؟ 

اس نوجوان سوڈانی پتلون پہننے کے لئے 100 کوڑے شکار. کیا برا ہے: خواتین یا پتلون کی سزا؟ 

Этот молодой суданский страдают 100 ударов за ношение брюк. Что еще хуже: наказание для женщин или брюки? 

这个年轻的苏丹遭受鞭打100下穿长裤。更糟糕的是:惩罚对妇女还是裤子?


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación sociocultural

FUENTE:

miércoles, 11 de junio de 2014

Charla interesantísima, oiga
Los voluntarios que realizan el Servicio Voluntario Europeo (SVE) en el Centro Intercultural Ideas de Colores, impartieron una charla sobre su labor en la iniciativa "La Terraza FULP", perteneciente a  la Fundación Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Canarias, España.

Volunteers, who are doing ​​the European Voluntary Service (EVS) in  Centro Intercultural Ideas de Colores (Intercultural Centre of Colour Ideas) , taught a talk about his work in "La Terraza FULP" Initiative, belonging to the University Foundation of the University of Las Palmas de Gran Canaria, Canary Islands , Spain.

Freiwillige, die den Europäischen Freiwilligendienst (EFD) im Centro Intercultural Ideas de Colores (Interkulturelles Zentrum für Farbideen) absolvieren, hielten einen Vortrag über seine Arbeit in der "La Terraza FULP" Initiative, die der Universitätsstiftung der Universität gehört von Las Palmas de Gran Canaria, Kanarische Inseln, Spanien.

Les volontaires, qui font le Service Volontaire Européen (SVE) au Centro Intercultural Ideas de Colores (Centre interculturel des idées de couleurs) , ont donné une conférence sur son travail dans l'initiative "La Terraza FULP", appartenant à la Fondation Universitaire de l'Université. de Las Palmas de Gran Canaria, Canaries, Espagne.


المتطوعين، الذين يقومون الخدمات التطوعية الأوروبي (EVS) في مركز الثقافات الأفكار دي الالوان (المركز الثقافي الأفكار اللون)، وتدرس حديث عن عمله في مبادرة "لا ترأسا FULP"، الذي ينتمي إلى مؤسسة جامعة للجامعة - لاس، بالماس، دي، كاناريا غران، رقصة فرنسية قديمة، اسبانيا.


Волонтёрҳо, ки дар Хадамоти аврупоии аврупоӣ (АИО) дар марказҳои фарҳангии марказҳои фароғатӣ дар маркази марказҳои байнулмилалии фикрҳои рангӣ кор мекунанд, дар бораи фаъолияти худ дар Лоиҳаи «La Terraza FULP», ки ба Бунёди Донишгоҳи донишгоҳ Лас Пальмас де Гран Канариа, Канада, Испания.


מתנדבים, אשר עושים את שירות ההתנדבות האירופי (EVS) ב Centro Intercultural רעיונות דה Colores (מרכז בין תרבותי של רעיונות צבע), לימד לדבר על עבודתו "La Terraza FULP" היוזמה, השייכים של האוניברסיטה האוניברסיטה של ​​האוניברסיטה - לאס פאלמאס דה גראן קנריה, קנריים, ספרד.Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:
CENTRO INTERCULTURAL IDEAS DE COLORES

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (FULP)

¿Revolución o involución?

Si siguen pasando cosas como éstas, podemos pensar que, en realidad, la revolución egipcia no ha servido de nada. Si hablas, te meten en la cárcel.

If things like this continue to happen, we can think that in reality, the Egyptian revolution has solved nothing . If you talk, they will put you in jail .

Wenn die Dinge so weiter geschehen, können wir denken, dass die ägyptische Revolution in der Realität nichts gelöst hat. Wenn Sie sprechen, werden sie dich ins Gefängnis stecken.

Si ce genre de choses gardent passe, nous pouvons penser que, dans la réalité, la révolution égyptienne a pas aidé. Si vous parlez, ils vous mettent en prison. 

إذا مثل هذه الامور تبقي يحدث، يمكن أن نفكر أنه في واقع الأمر، لم يساعد الثورة المصرية. إذا كنت تتحدث، وضعوا لك في السجن. 

如果这样的事情继续发生,我们可以认为,在现实中,埃及革命并没有帮助。如果你说,他们把你关进监狱。 

Если такие вещи держать происходит, мы можем думать, что на самом деле, египетская революция не помогло. Если же говорить, они разместили вас в тюрьме.Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

SOS: Generación sin Empleo, en televisión

Jordan Ojeda, director del docu-ficción "SOS: Generación sin Empleo" fue entrevistado en el informativo "Buenos días, Canarias"

Jordan Ojeda, director of the docu-fiction "SOS : Generación sin Empleo" ( "SOS: Jobless Generation " was interviewed on the news program " Buenos días, Canarias" ("Good morning, Canary Islands")

 Jordan Ojeda, Direktor der Doku-Fiktion " SOS: Generación sin Empleo" ( "SOS: arbeitslose Generation " ) war auf der Nachrichtensendung " Buenos días Canarias ("Guten Morgen, Kanariche Inseln") interviewt.

Jordan Ojeda, directeur de la docu-fiction "SOS : Generación sin Empleo" ("SOS: Génération sans emploi") a été interrogé sur le programme de nouvelles " Buenos días Canarias ("Bonjour, Les Canaries" )


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:
Informativos TVC

lunes, 9 de junio de 2014

Ignorar la cultura es de ignorantes

Este es mi pequeño homenaje al escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel, quien, por sus ideas políticas, ha sido ignorado en su país. 

This is my little tribute to the Guatemalan writer Miguel Angel Asturias, Nobel Prize, who, for his political ideas, has been ignored in their country.

Das ist meine kleine Hommage an die guatemaltekischen Schriftstellers Miguel Angel Asturias, Nobelpreis, der für seine politischen Ideen, in ihrem Land ignoriert. 

C'est mon petit hommage à l'écrivain guatémaltèque Miguel Angel Asturias, Prix Nobel, qui, pour ses idées politiques, a été ignorée dans leur pays. 

هذا هو تقديري قليلا إلى غواتيمالا الكاتب ميغيل أنخيل أستورياس، جائزة نوبل، والذي، على أفكاره السياسية، فقد تم تجاهلها في بلادهم. 

Это моя маленькая дань гватемальского писателя Мигеля Анхеля Астурии, Нобелевской премии, который, по его политических идей, было проигнорировано в своей стране.Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTES:

viernes, 6 de junio de 2014

NO MÁS ATAQUES CONTRA LAS MUJERES, SEAN DE DÓNDE SEANSahar and Jawaher, princesas saudíes, piden ayuda urgente para salir de su cautiverio. No más secuestros. Podemos pararlos.


Sahar and Jawaher, Saudi princesses, call for urgent help to get out of their captivity. No more kidnappings. We can stop them.


Sahar und Jawaher, Saudi-Prinzessinnen, fordern dringend Hilfe, um aus ihrer Gefangenschaft zu bekommen. Keine Entführungen mehr. Wir können sie stoppen. 

سحر وجواهر، الأميرات السعودية، والدعوة لمساعدة عاجلة للخروج من الاسر. لا مزيد من عمليات الخطف. نحن يمكن وقفها. 


سحر اور Jawaher، سعودی راجکماریوں، ان کی قید سے باہر حاصل کرنے کے لئے فوری طور پر مدد کے لئے فون. کوئی اغوا. ہم نے ان کو روک سکتے ہیں. 

सहार और Jawaher, सऊदी राजकुमारियों, उनके चंगुल से बाहर निकलना जरूरी मदद के लिए कहते हैं. कोई और अधिक अपहरण. हम उन्हें नहीं रोक सकता. 

Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE:

jueves, 5 de junio de 2014

"Dziadzius" - Las Palmas de Gran Canaria

Cortometraje titulado "Dziadzius" (El Abuelo), ganador del LPA Filma 2014, dirigido por Airam Martín Luna.

Short film entitled "Dziadzius" (Grandfather), winner of the LPA Filma 2014, directed by Airam Martín Luna.

Kurzfilm mit dem Titel "Dziadzius" (Großvater), der LPA Filma 2014 gewann. Der Film was von Airam Martin Luna Regie geführt.

Court-métrage intitulé «Dziadzius" (grand-père), vainqueur de l'édition 2014 APL pousses, réalisé par  Airam Martin Luna. 

Krótki film zatytułowany "Dziadzius", zwycięzca z 2014 APL pędów, w reżyserii  Airam Martín Luna.


Patricia López Muñoz
Técnico Especialista en Inmigración
Técnico Superior en Animación Sociocultural

FUENTE: